Sıcak Çekme Lama ( ST37 - Ç1040 - Ç1050 )
P Ç 1020 SICAK ÇEKME LAMA anel
Ç 1030 SICAK ÇEKME LAMA  anel
Ç 1040 SICAK ÇEKME DÖRTKÖŞEP anel
Ç 1040 SICAK ÇEKME LAMAP a nel
Ç 1050 SICAK ÇEKME DÖRTKÖŞEP anel
Ç 1050 SICAK ÇEKME DÖRTKÖŞE DÖVMEP anel
Ç 1050 SICAK ÇEKME LAMAP anel